guma, -y ž. (z lat. driv. eg.) 1. pružná hmota získaná vulkanizací přírodního kaučuku n. vyrobená uměle; kaučuk, pryž: surová g.; výroba gumy; být jako z gumy pružný, mrštný 2. výrobek z této hmoty: měkká, tvrdá g. pryž na vymazování; prádlová g. pružná tkanice navlékaná do prádla; g. v podvazcích, šlích gumové nitky vetkané pro pružnost; ob. píchnout gumu pneumatiku; gumy na botách gumové podpatky 3. rostlinná šťáva někt. tropických stromů; klovatina: arabská g. klovatina akácie užívaná jako lepidlo a léčivo 4. žvýkací g. polotuhá látka ze ztuhlé rostlinné šťávy, sladidla a antiseptika, žvýkačka; zdrob. gumička v. t., gumový v. t.