gumma, -tu s. (z lat. driv. eg.) med. nádor tvořící se v terciárním stadiu příjice