Haiti [hajty] neskl. s. ostrov v Antilách; haitský příd.