hajzl, -u m. (z něm.) vulg. 1. záchod: jít na h.; peníze jsou v hajzlu ztraceny; kolo je v hajzlu ztraceno, zničeno, zkaženo; budeš brzy v hajzlu v koncích, v úzkých, v bryndě 2. něco nehezkého, špatného: to dříví je h.; expr. zdrob. hajzlík, -u m.: hajzl, -a m. vulg. špatný, mizerný člověk, lump: kdo to udělal, je h.; zdrob. hajzlík, -a m.