halt (*holt) citosl. (z něm.) poněk. zast. ob. stát!, počkat!, pozor!, stop!: h. chlapíku! (Šal.); h.! křikl najednou (K. Čap.); v platnosti přísl. v. holt