hasiti ned. (3. mn. -í, rozk. has, trp. -šen) (co) 1. ulévat, dusit, tlumit oheň: h. požár; h. hořící dům; hasící požárník; nehas, co tě nepálí (přísloví) nezasahuj do toho, po čem ti nic není 2. ukájet, tišit (žízeň): h. žízeň pivem 3. hanl. chlácholit, uklidňovat, mírnit (citový stav): h. rozhorlení; h. svár, záští; h. nespokojenost 4. dodáváním vody měnit (vápno ap.) v prach n. v kaši; hasiti se ned. (o vápně ap.) působením vody se rozpadat, měnit v prach n. v kaši: vápno se počalo h.; uhlí se hasilo; hasit si ned. ob. expr. (to kam, jak) rychle jít, jet; pospíchat: hasil si to domů; auto si to hasilo stovkou ○ předp. do-, po-, při- si, roz-, roz- se, u-, vy-, z-, za-; nás. hasívati (o) bez předp.