hekto- (z řec.) první část složených slov spojující část druhou s významem řec. číslovky hekaton sto (hektolitr sto litrů)