helium [hé-], hélium, -ia s. (z řec. zákl.) chem. prvek ze skupiny vzácných inertních plynů, zn. He; heliový, héliový příd.: h-á výbojka plněná héliem