hledisko, -a s. (mn. 2. -sk, -sek, 6. -scích, -skách) východisko určující pohled na něco; východisko názoru; stanovisko, zřetel, aspekt: umělecké, odborné, morální, národní h.; stranické, marxistické, třídní h.; vyšší, zásadní, dvojí h.; z h-a účelnosti, hospodárnosti; dívat se na něco, posuzovat něco z různých h-sk; přihlédnout k hlavním h-ům; mít svá h-a; dopracovat se h-a; uspořádat sbírku podle určitých h-sek