hořeti ned. (3. mn. -í) 1. být stravován ohněm; spalovat se, planout: plyn hoří modrým plamenem; cigareta nechce h.; v krbu hořel oheň; už hoří celá budova; suché palivo dobře hoří; neos. v kamnech už hoří; hoří! je oheň, vypukl požár; utíká, jako by (mu nad hlavou) hořelo velmi rychle, střecha mu hoří nad hlavou, přen. expr. je mu zle, je v nebezpečí, půda mu hoří pod nohama, hoří mu koudel za patami je v úzkých; utíká, jako by pod ním země hořela zmateně, rychle, šíleně: ob. šaty na něm jen hoří rychle je trhá; peníze u něho jen hořely rychle je utrácel, byl marnotratný, snad nehoří není třeba tak spěchat; úkol hoří (nehoří) je (není) na něj spěch: s něčím to hoří uskutečnění n. dokončení něčeho je ohroženo; rybn. hoří (při výlovu rybníka ap.) zvolání oznamující, že je dovoleno volně chytat ryby zbylé po skončení rybolovu; chem. hoření prudké okysličování za vývoje tepla a světla 2. mít velkou teplotu, být rozpálen; mít pocit horka, palčivosti; planout, plát: má horečku, jen hoří; hoří mu tváře; to dítě jen hoří; – napil se pálenky a celá ústa mu hoří; celý hoří zlostí, vzrušením, studem; neos. v ústech mu hoří a jazyk má povleklý; všechno v něm hoří má palčivo v útrobách; je silně rozpálen 3. expr. (čím, po kom; pro koho, co) být někým, něčím zaujat, nadšen, zanícen; být naplněn silným citem pro někoho, něco, mít silný zájem o někoho, něco; planout, plát: h. láskou, nadšením, zvědavostí; hned hoří snadno, rychle je vzrušen, hned je citově zaujat; hořela po svém vzdáleném synovi toužila; hoří pro vynikajícího umělce, pro sport horuje, země hoří je v neklidu (politickém, vojenském ap.) 4. spalováním hořlavé látky vydávat světlo; svítit, lesknout se, zářit, planout, plát: lampa hoří, hořel lustr; – jasně hořely hvězdy; dětem nedočkavostí hořely oči 5. mít jasně červenou, rudou barvu; planout: je to zdravé dítě, tváře mu hoří jak pivoňky jsou vzrušením červené ap.; bás. pivoňky, vlčí máky hoří rudým květem; nář. hořící láska kohoutek maltézský; hoří mu hlava (expr.) je ryšavý; východ hoří, západ hasí (ob. ulejvá) (pořek.) ráno červánky, večer déšť ○ předp. do-, o-, pro-, roz- se, s-, u-, vy-, za-; pohořet; nás. hořívati ○ předp. do-, o-, pro-, roz- se; přihořívat