hotel, -u m. (6. j. -u, 6. mn. -ech, -ích) (z fr.) 1. zprav. větší podnik zařízený na přechodné ubytování osob dočasně se zdržujících v někt. místě, poskytující zprav. i stravování a občerstvení: ubytovat se, spát v h-u; h. Zlatá husa; cizinecký h.; hodinový h. 2. (ve fr. prostředí) veřejný n. šlechtický palác: ministerský h.; h. vévody, kardinála; zdrob., zprav. expr. hotelík, -u (6. j. -u, 6. mn. -cích), hotelíček, -čku (6. mn. -čcích, -čkách), hotýlek, -lku (6. mn. -lcích) m.: dřevěný h.; periferní h.; hotelový, hotelní, hotelský v. t.