hrtan, -u m. (6. j. -u) část ústrojí dýchacího a hlasového v krku: kůstka mu vnikla do h-u a zadusil se; zánět h-u; anat. část dýchacích cest zpevněná souborem chrupavek zavěšených na jazylce, orgán fonační, larynx