humanismus [-nyz-] (dř. též -ism), -mu m. (z lat. zákl.) 1. společenské, vědecké a literární hnutí vzniklé ve 14. stol., které spolu s usilovným studiem antické kultury (zejm. literatury) obrátilo pozornost k člověku a k pozemskému životu: český h.; h. latinský jehož stoupenci psali latinsky 2. názory, ideje proniknuté úctou k důstojnosti člověka, vychovávající lidi k morálním kvalitám: falešný h. zastírající kapitalistické třídní rozpory; – proletářský, socialistický h. rys revoluční ideologie a praxe proletariátu, jehož cílem je osvobození člověka od vykořisťování a péče o něj