humanista [-ny-], -y m. (1. mn. -é) (humanistka -y ž.) 1. stoupenec humanismu 1, 2: Dante, průkopník h-u; středověký h.; čeští h-é; buržoazní h-é: socialističtí h-é *2. humánní člověk, lidumil: Pešť měla svého h-u, založil jim nemocnici (Ner.) †3. žák 5. a 6. třídy někdejšího starého šestitřídního gymnasia