ibis, -a m. (1. mn. -i, -ové) (z řec. driv. eg.) čápu příbuzný pták na vysokých nohou, žijící v tropické a subtropické oblasti; zool. rod Plegadis, Ibis aj.: i. hnědý; i. posvátný