idea, idey, ideje ž. (j. 3., 6. ideji, 4. ideu, 7. ideou, idejí, mn. 1. a 4. idey, ideje, 2. idejí, 3. ideám, idejím atd.) (z řec.) 1. základní, vůdčí myšlenka: i. komunismu; revoluční i.; leninské i-je; i. diktatury proletariátu; mravní i.; i. dramatu 2. pojem, představa: i. dobra, krásna; filos. odraz objektivní skutečnosti ve vědomí, charakterizující vztah lidí k okolnímu světu; (v idealist. pojetí) sama podstata, kt. je základem všech věcí: platónské ideje 3. řidč. myšlenka, nápad: šťastná i.; psych. fixní i. myšlenka někdy až chorobně utkvělá; ideový v. t.