identita [-ty-], -y ž. (z lat.) úplná stejnost; totožnost: zjistit i-u zjistit, o koho jde, kdo to je; mat. totožnost; identický příd. totožný: i. pojem; mat. i-á rovnost identita; i-é útvary; přísl. identicky: podst. identičnost, -i ž.