index, -u m. (6. j. -u) (z lat.) 1. seznam, rejstřík, ukazatel: i. jmen, slov, věcí (na konci knihy); jmenný, věcný i.; sestavit i.; hledat v i-u; ust. spoj. být na i-u v seznamu zakázaných knih, politicky podezřelých osob ap.; dát (něco) na i.; básník byl na i-u zakázán, pronásledován, v opovržení; círk. i. librorum prohibitorum (lat.) seznam knih pro katolíky zakázaných 2. knížka, v níž se na vysoké škole potvrzuje zápis a návštěva přednášek a cvičení (z lat. indexlectionum seznam přednášek); zapsat do i-u 3. mat. rozlišující znak připojovaný k matematickým symbolům (n1, nn, A´) 4. ukazatel vyjadřující vztah dvou číselných hodnot jejich podílem: fyz. i. světelného lomu poměr sinu úhlu lomu k sinu úhlu dopadu; anat. lebeční i.; stat. (číselný) ukazatel vyjadřující proměnlivé jevy hospodářského života, vypočítaný z poměru k stavu, kt. byl zvolen za základ: cenový i. vyjadřující stoupání n. klesání cen; i. maloobchodních cen; i. životních nákladů vyjadřující, jak se projevuje změna cen na životních nákladech; i. produktivity práce; i. reálných mezd 5. Index (v l. 1929-38) kulturně politický levě orientovaný časopis redigovaný Bedřichem Václavkem; indexový, indexní příd. k 3, 4: i-é, i. číslo; zeměměř. i-á chyba; i-á libela