individualista [-dy-], -y m. (1. mn. -é) (individualistka, -y ž.) (z lat. zákl.) 1. člověk se silně vyvinutým sklonem uplatňovat své osobní názory, svůj způsob života ap. a nepodřizovat se celku: svérázný i.; aristokratický i.; jednostranný i. 2. stoupenec individualismu