investice [-ty-], -e ž. (2. mn. -ic, -icí) (z lat.) 1. náklad (zprav. finanční) na něco vynaložený, do nějakého podniku vložený: státní i.; stavební, průmyslové i.; i. pro zemědělství, na zdravotnictví, na divadla; rozvojové i. na rozšíření výroby n. na zavedení nové výroby; to je dobrá i. to se vyplatí 2. ekon., úč. nově pořízené základní prostředky podniku; (dř. též) stálá aktiva podniku (pozemky, budovy, stroje atp.): i. dokončené, nedokončené; investiční příd.: i. náklady, úvěr, půjčka, plán, fond, banka; i. výstavba; I. banka, národní podnik; přísl. investičně: i. nejnákladnější část zařízení