jahoda, -y ž. 1. zdužnatělé květní lůžko jahodníku požívané jako chutné ovoce: zralé, červené j-y; lesní, zahradní j-y; měsíční j-y; vůně jahod; sbírat j-y; zardít se jako j.; rty jako j.; děvče jako j. svěží, zdravé, červené; spolknout sousto jako j-u snadno, rychle; spolknout nepříjemnost, urážku jako j-u lehce, klidně, bez námitek snést; ob. expr. to je, jako když dá krávě, volovi j-u (též malinu, višni) (o malém, nedostatečném množství jídla n. i něčeho jiného); na sv. Jana j-y do džbána (pořek.) 2. malý dužnatý plod vůbec: j. jeřábu, rulíku; morušové j-y; nář. černé j-y borůvky; psí j. lid. název vraního oka 3. ob. jahodník: sázet j-y; záhon jahod 4. nář. kráva červené barvy; zdrob. jahůdka, jahůdečka, jahodečka, jahodička v. t.