ještěrka, -y (2. mn. -rek), řidč. ještěřice, -e (2. mn. -řic) ž. 1. drobný evropský ještěr velmi hbitých pohybů: zelená j. se mihla v trávě; hbitý jako j.; zmizel jako j. hbitě, rychle; zool. ještěrka rod Lacerta: j. obecná; j. zelená 2. expr. čiperná, mrštná, vtipná mladá žena, dívka: malá j.: ta j. na něho vyzrála 3. hanl. úlisná, hladká, úskočná, prohnaná žena: falešná, zrádná j. 4. tech. slang. akumulátorový vozík; zdrob. ještěřička, -y ž.