jebati ned. (1. j. -u, -ám) 1. zast. a nář. bít, řezat, drbat: čert vám ty vaše skály tu jebá (Neum.); (netvora) něco v kožichu jebá (Kubín); přen. neos. stejně ho jebalo (Kubín) mrzelo 2. nář. zhrub. pohlavně obcovat 3. nář. v hrubé nadávce: jebem tě; jebem tvoji duši aj.