jukati ned. *1. hrát si na jukanou, na schovávanou: j. za školou (Slád.) 2. ob. expr. vyhlížet, vykukovat; nakukovat; pokukovat: pes polekaně jukal zpod stolu; – jukala zvědavě za záclonu; – juká na ni po očku ○ předp. vy-