kéž (zast. kýž) částice ať 1, 2, nechť: kéž by už přišel!; kéž prší!; kéž se brzy uzdravíš; bože, kýž jsem policajtem! (Havl.)