kabel, -u m. (6. j. -u) (slang. kábl, Maj.) (z fr. n. angl.) 1. elektr. jeden vodič n. několik vodičů (navzájem izolovaných) v ochranném plášti: přívodní k.; dálkový k.; k-y sdělovací, silové; telefonní k.; podmořský telegrafní k. 2. tech. kabelové lano; kabelový v. t.