kacíř, -e m. (z něm. driv. řec.) (kacířka, -y ž.) křesťan držící se učení církví zavrženého; bludař, heretik: k-i byli upalováni; přen. kdo zastává mínění od vládnoucího odchylné a zprav. radikální (v politice, vědě, umění ap.); pochybovač, opozičník: politický k.; jsem v této věci k. pochybuji o její správnosti; kacířský příd.: k-é bludy; k. národ; k. názor; přísl. kacířsky