kapati ned. (1. j. -u, -ám, rozk. -ej, přech. přít. -aje) 1. padat, stékat po kapkách; kanout; řinout se, stékat, splývat: pot mu kape z čela; slzy mu kapaly po tváři; z koní kapala pěna; kapání vody v jeskyni; neos. ob. už kape začíná pršet; kape se střech taje; když neprší, aspoň (ať n. když) kape je třeba spokojit se s málem, není-li větší zisk n. úspěch 2. ob. expr. (o zisku) plynout, dostávat se: korunky mu pěkně kapou; z obchodu leccos kape; nepřijal hodnosti, aby z ní něco nekapalo (A. Mrš.) 3. (co) po kapkách lít: k. někomu (kapky) do oka; přen. k. někomu jed do srdce ztrpčovat život 4. ob. zhrub. hynout: dobytek kape jako mouchy ○ předp. do-, na-, o-, od-, po-, pro-, pře-, při-, s-, v-, vy-, z-, za-; nás. kapávati ○ předp. v. kapati, dále u-; dok. kápnouti