kapka, -y ž. (2. mn. -pek) 1. malé soudržné množství tekutiny; krůpěj: vodní k.; k. oleje; odměřovat lék po kapkách; se stromu padala (po dešti) k. za kapkou; zaniknout jako k. v moři; zbledl, že by se na něm (v něm) kapky krve nedořezal velice; utopil by ho v kapce vody silně ho nenávidí; vychutnat něco do poslední kapky úplně 2. ob. malé množství tekutiny; troška: vypomohla jim kapkou mléka; přen. malé množství čehokoli, troška: zůstala v něm malá k. hořkosti; nebylo v něm kapky poctivosti 3. kapky, -pek ž. pomn. tekutý lék užívaný po kapkách: oční k.; hofmanské k.; zdrob. kapička, kapinka, kapénka (*kapečka, Mrš.), -y ž.; příd. kapičkový: biol. k-á kultura drobnohledné zárodky pěstované v kapičkách; k-á kultivace; kapénkový med.: k-á infekce šíření nákazy mikroorganismy obsaženými v drobných kapénkách vypuzovaných člověkem při dýchání, mluvení, kašli ap.