karas, -a m. zavalitá sladkovodní ryba příbuzná kapru; zool. rod Carassius: k. obecný; k. zlatý; zdrob. karásek, -ska m. (mn. 1. -sci, -skové, 6. -scích)