kat, -a m. (1. mn. -i, -ové) 1. vykonavatel trestu smrti; popravčí: středověký k.; katův meč; zhynout rukou katovou být popraven; expr. pracuje jako k. horlivě a rychle; je na lidi jako k. velmi přísný, hrubě přísný; aby to k. spral (zaklení vyjadřující zlost, rozhořčení ap.) 2. expr. ukrutný vládce; utiskovatel, tyran, katan; hrubý, surový člověk; mučitel, trýznitel: nacističtí kati; kati pracujícího lidu; kati svobody