kata citosl. zast. a nář. vyjadřuje podiv, překvapení milé n. nemilé, odmítání; hleďme, podívejme se, i hrome, ale jděte: i k.; k., takovýhle preceptůrek... (Rais)