kata I přísl. zast. a nář. vyjadřuje popření toho, co říká sloveso: k. jsi ztratil nic jsi neztratil; k. nezpívají (Lid. nov.) ovšemže zpívají, jakpak by nezpívali; ale k., k., houbec (Šír)