kdokoli, kniž. kdokoliv (zř. kdožkoli(v), zast. kniž. kdokolivěk, kdožkolivěk) zájm. neurč. 1. s významem libovolnosti, co se týče výběru z množství; libovolná, kterákoli osoba; lhostejno kdo: kdo chce: zavolejte někoho, ať to je k.; vážil si ho více než kohokoli jiného; komukoli tu práci nelze svěřit; s kýmkoli tam nepůjdu; hanl. lecjaká osoba; leckdo: prazbytečné uznávání kohokoli (Ner.) 2. vzt. vyjadřuje totožnost libovolně stanoveného původce děje s původcem děje věty řídící, zastupujícím jm. osob bez výběru kvality, nejč. s neurč. zájmenem každý: k. ho jednou spatřil, každý si ho pamatoval navěky; k. přišel na Štědrý den, jíst a pít dostal do sytosti (Něm.)