kdysi, kniž. kdys zájm. přísl. neurč. 1. v době (nejč. minulé), o níž se nic bližšího neví, v blíže neurčené n. neurčitelné době, v někt. blíže neurčenou n. neurčitelnou dobu; jednou: k. dávno; bylo to k. v zimě; zast. ostatní peníze dostanu až kdys, až budou báchorky dotištěny (Něm.); expr. to už je kdys velmi dávno 2. obl. mor. kdysi někdy: já k vám k. přijdu