kilometr, -u m. tisíc metrů (zn. km); expr. zdrob. kilometřík, -u (6. j. -u, 6. mn. -cích), kilometříček, -čku (6. mn. -čcích, -čkách) m.; kilometrový, řidč. kilometrický příd.: k-ová, k-cká vzdálenost; k-ový poplatek; přen. expr. k-ové kroky (Čap.-Ch.); velmi dlouhé