kolikátý čísl. řad. ke kolik 1. vyjadřuje otázku po místě v pořadí: k. případ je to?; k-ého je dnes?; ptal se, k-á hodina odbila; po k-é (ps. též pokolikáté) se to stalo? 2. ob. vyjadřuje neurčité místo v pořadí; několikátý: autoři k-ého řádu; dům se dědil do k-ého kolena; byl tam už po k-é (ps. též pokolikáté) 3. zprav. souvztažně kolikátý-tolikátý uvádí větu vztažnou: k. kdo přijde, tolikátý odejde