komplikace, -e ž. (z lat.) 1. zápletka; něco spletitého, složitého: válečná k.; národnostní, politické k. obtíže; objevily se, vznikly k. 2. nemoc přidružující se k prvotní nemoci: chřipka s těžkými k-mi 3. řidč. spleť, složitost: k. představ