komunista [-ny-], -y m. (1. mn. -é) (komunistka, -y ž.) stoupenec komunismu, člen komunistické strany; komunistický [-ty-] příd.: k-é smýšlení, názory; k. tisk; K. manifest (z r. 1848); K-á internacionála; K-á strana Československa (zkr. KSČ); přísl. komunisticky: jednat k.