konkurent, -a m. (konkurentka, -y ž.) (z lat.) 1. osoba vyrábějící totéž zboží n. obchodující s týmž zbožím jako osoby jiné, a tím s nimi soutěžící: truhlář neměl ve vsi k-a; Spojené státy vytlačují z trhu své kapitalistické k-y 2. osoba, která na někt. poli působnosti současně s někým o něco usiluje a chce jej předstihnout; soupeř, sok, protivník: k-i ve sportu, ve vědě, v umění; zvítězit nad k-y; přen. fotografie, k. běžného umění (J. Čap.)