kopírka, -y ž. slang. kniha kopií, kopírovací kniha; přístroj na kopírování snímků a filmů; kopírovací frézka n. soustruh