kopie, -e ž. (z lat.) 1. nepůvodní dílo vytvořené přesným napodobením originálu, nesamostatné, na něj. vzoru závislé dílo vůbec; napodobenina (op. originál): k. obrazu; věrná, zdařilá, nepodařená k.; k. divadelního představení; přen. hoch byl věrnou kopií svého otce byl mu velmi podobný 2. podle něj. vzoru n. zároveň s ním mechanicky a hromadně vyrobený další exemplář (přesný opis, průpis, otisk, snímek ap.): k. účtu, dopisu, listiny, výkresu, filmu; fot. fotografická k. obraz přenesený (okopírovaný) z negativu působením světla na citlivý papír