krátkodobý příd. trvající krátkou dobu; určený na krátkou dobu: k-á práce, brigáda; k-á půjčka; k. úvěr, dluh; úč. k-á uzávěrka za kratší časový úsek než rok, podn. hosp. k-é investice; k-é předměty; přísl. krátkodobě: k. plánovat; k. působit; osoby k. pracující; podst. krátkodobost, -i ž.