krajan, -a m. (1. mn. -é) (krajanka, -y ž.) kdo pochází z téhož místa, kraje, země, státu; příslušník téže národnosti; rodák: to je můj k.; jsme k-é; naši k-é v cizině; hist. ministr k. (v bývalém Rakousku) zastupující ve vládě urč. národ; expr. zdrob. krajánek, krajáneček v. t.