krok, -u m. (6. mn. -cích) 1. jeden pohyb, který udělá člověk n. zvíře nohou při chůzi; převedení nohy z místa posledního dostoupnutí na zem na nové místo: dělat drobné kroky; cítit bolest při každém kroku šlápnutí; učit se krokům valčíku; jít zvolna k. co k., k. za krokem pomalu; kráčet mílovými kroky dlouhými; zaslechnout venku kroky zvuk kroky způsobovaný; přen. první k. do života první významná životní událost: udělali jsme teprve první k. sotva jsme začali; vývoj jde kupředu, postupuje mílovými kroky rychle, vypracovávat se k. za krokem pomalu, ale vytrvale: setkávat se s něčím na každém kroku pořád a všude: nebezpečí číhá na každém kroku; na k. se nehnout vůbec neodejít z domova, ze svého místa: nevycházet na k. z domu, na Nový rok o slepičí k. (pořek.) je poněkud delší den než na vánoce: kupředu, zpátky ní k. (Tyrš, Gottw.), zprav. přen. heslo vybízející k stálému úsilí o pokrok 2. chůze, způsob chůze: zpomalit, zrychlit k.; přidat do kroku začít rychleji jít; udržet k. s někým udržet správný rytmus chůze n. vykročování stejnou nohou, stačit někomu v chůzi, přen. v něj. činnosti vůbec, neopožďovat se: držet k. s vědou, s pokrokem ve vědě; – přecházet po pokoji ostrým krokem prudce; jít pomalým, loudavým krokem pomalu, loudavě; kráčeli všichni stejným krokem vykračovali stejnou nohou; hrát do kroku; taneční, pohřební k.; parádní k.; plavný k. koně; přen. kroky dějin; život plyne pravidelným krokem; vléci se hlemýždím krokem (čast. tempem) jít pomalu: zhrub. hnát někoho svinským krokem rázně, hrubě ho odmítat, s potupou vykazovat; těl., voj. pořadový k. jehož se užívá při pořadových cvičeních, při slavnostním pochodu, při vzdávání pocty za pochodu, a přichází-li voják k náčelníkovi; pochodový k. jehož se užívá při obyčejném pochodu vojenských jednotek; změnit k. vykročit dvakrát za sebou touž nohou tím, že druhou jen přisuneme, vyrovnat k. přizpůsobit se v tempu chůze i ve vykračování ostatním účastníkům; zrušit k. přestat vykračovat stejnou nohou a stejným tempem; tan., sport. základní pohybová jednotka v tanci a v krasobruslení: přeměnný, přísunný, poskočný k.; obkročákový, polkový, valčíkový k.; – zvratový, protizvratový, trojkový, vlnovkový, obloučkový k. 3. řidč. stopa, š-l-épěj: hluboké kroky bylo vidět v čerstvém sněhu 4. vzdálenost mezi místy dostoupnutí obou nohou při chůzi (asi 75 cm): na vzdálenost asi 50 kroků; poznat někoho na několik kroků; je to jen několik, pár kroků blízko; mít někam jen k. velmi blízko, bylo tak tma, že neviděl ani na k.; elektr. k. vinutí vzdálenost mezi přední a zadní stranou cívky, vyjádřená v počtu drážek 5. čin, počin, jednání, zákrok, podnik: důležitý k. vlády; učinit kroky v nějaké záležitosti; podniknout další kroky; sňatek, důležitý k. v životě; litovat svého kroku 6. tech. hodinový mechanismus, kt. reguluje a počítá kyvy; zdrob. k 1, 3 krůček (zast. a nář. kroček), -čku m. (6. mn. -čcích, -čkách): první krůčky dítěte; cupitavé krůčky; lehýnký kroček (Ner.): půvabné kročky (Kosm.)