krt, -a m. (1. mn. -i, -ové) zast. a bás. krtek: slepý k. (Slád.): rýt jako k. nečistou hubou (Jir.); civilisovaný k. (Neum.)