kur, -a m. (1. mn. -ové) 1. pták s typickým masitým hřebínkem na hlavě a s lalůčkem pod zobákem, původem z Indie, v zdomácnělé formě pěstovaný jako užitková drůbež (kohout, slepice) pro maso a vejce; zool. rod Gallus: k. domácí 2. zool. kurové podřád Galli (např. kur 1, koroptev, bažant, krocan) *3. kohout: zpelichaný k. (Vrchl.)