kurs, -u [-zu] m. (6. j. -u, -e) (z lat.) 1. řidč. doba platnosti (peněz, cenin ap.); oběh: vzít bankovku z kursu; vyjít z kursu 2. peněž. hodnota peněz a cenných papírů; k. čs. koruny; k. devizový; stoupat v kursu; přen. hovor. být v kursu v oblibě 3. směr, ráz (zejm. politiky); režim: se změnou vlády nastal nový k. 4. dopr. směr, jímž loď pluje; let. úhel, kt. svírá směr letu s poledníkem; pošt. poštovní k. spojení určené dopravní cestou s časovými údaji dopravního prostředku 5. soubor přednášek, učebných lekcí urč. oboru: jazykové kursy; doplňovací kursy; večerní kursy; prázdninové kursy dálkového studia; lidové kursy ruštiny; kursový [-zo-] příd.: k-á ztráta; k-é školení; kursovní příd.: k. hodnota; pošt. k. jízda; dopr. k. vůz (v osobní mezinárodní dopravě) přímý