květen, -tna m. (6. j. -u) pátý měsíc v roce; máj: narodil se v květnu; Ústava 9. (devátého) května (z r. 1948); přen. k. života (Mach.) mládí