lékař, -e m. (lékařka, -y ž.) 1. osoba léčící lidi na základě odborného vzdělání: promovaný l.; l. praktický, odborný; l. revizní, závodní, školní, obvodní; zasloužilý l. čestný titul udílený lékařům za zásluhy o zdraví národa; jít, chodit k l-i; přen. l. duší kněz; l. literatury (Šal.) (o kritikovi); čas je nejlepší l. (pořek.); zast. l. léčí, bůh uzdravuje (pořek.) 2. vůbec kdo léčí: lidoví l-i; expr. zdrob. *lékařík, -a m.: venkovský l. (Havl.)